Provar ut Pessar


Karta över mottagningar

Här är en karta över kända mottagningar som kan hjälpa dig med utprovning av pessar. 

Vår hemsida lanserades januari 2021.  Därför är det många mottagningar som ännu inte finns med på kartan. Fler mottagningar kommer till varje vecka. Jobbar du på en mottagning, eller känner du till en mottagning, som inte ännu finns med på kartan men som provar ut pessar? Vänligen kontakta oss så kan vi lägga till er. Se kartan nedan.

Regioner som subventionerar Pessar

Vissa regioner i Sverige subventionerar preventivmedlet pessar, däribland Värmland, Uppsala och Norrbotten. Region Värmland ger ut första Caya pessar och gel gratis till alla kvinnor och personer med vagina. Vid andra köpet av pessar eller gel gäller inte subventionen. Region Uppsala har en lokal subvention för kvinnor under 26 år som får pessar och gel kostnadsfritt. Kvinnor från 26 år omfattas inte av subventionen, utan får själv bekosta preventivmedlet som privatperson. Region Norrbotten subventionerar pessar och ger ut preventivmedlet kostnadsfritt till kvinnor och personer med vagina under 26 år. Gel omfattats inte av subventionen och bekostas av privatpersonen själv. 

I andra regioner såsom Skåne, Gotland och Gävle råder oklarhet huruvida pessar är subventionerat eller inte. Regionerna Stockholm, Västra Götaland, Östergötland, Kronoberg, Kalmar län, Blekinge, Örebro län och Jämtland Härjedalen subventionerar inte pessar. Arbetar du på en region och ni subventionerar pessar eller något har förändrats, kontakta oss så uppdaterar vi informationen. Vill du öppna kartan på Google Maps?